Verspanen is een verzamelnaam voor bepaalde vormen van materiaalbewerking waarbij materiaal wordt verwijderd op een zodanige manier dat er ‘spanen’ ontstaan. Door te verspanen wordt vorm en soms ook direct functie gegeven aan een stuk materiaal. Dat kan voor enkele stuks maar ook voor kleine en grote series. Verspanende technieken zijn bijvoorbeeld frezen, tappen, draaien, vijlen, boren, zagen, kotteren, slijpen, honen, schaven, trekfrezen, leppen en steken. 
Het materiaal en de gewenste vorm bepalen de te gebruiken techniek en het gereedschap. In de productietechnologie wordt verspanen veelal gedaan op moderne CNC-machines die volledig computergestuurd opereren, maar ook nog steeds op conventionele bewerkingsmachines. Verspanen wordt veel toegepast wanneer het niet mogelijk is om het product op een andere wijze te vervaardigen. Dat kan vanwege een technische reden of vanwege economische redenen zijn. Verspanen wordt veelal toegepast in kleine aantallen en bij complexe vormen. Het verspanen van een product kost relatief veel tijd. Zeker bij complexe producten waarbij veel materiaal moet worden verwijderd.

Copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden Vlot Staal B.V.